ZILVEREN ANJER

                       100 EEUWEN PEELVERHALEN VERZILVERDHet Koninklijk Paleis op de Dam in Amsterdam werd gebouwd tussen 1648/65. Het werd ontworpen door Jacob van Campen. Het bouwwerk werd uitgevoerd door Daniël Stalpaert. Het bouwwerk rust op 13.659 palen. (aantal dagen van het jaar, met een 1 ervoor en een 9 erachter). Op 30 januari 1648 werd de Vrede van Munster gesloten, die een einde zou maken aan de Tachtigjarige Oorlog met de Spanjaarden. De euforie van deze vrede was de aanleiding om dit grootste bestuurlijk centrum van Europa te bouwen. Het werd opgetrokken met Bentheimer zandsteen. Het interieur met veel marmer. Het “achtste wereldwonder” werd de parel in de kroon van Amsterdam. Het gebouw moest de rijkdom van de stad weerspiegelen.  
Keizer Napoleon Bonaparte benoemde zijn broer Lodewijk Napoleon (rechts) tot koning van Holland. Lodewijk was een geliefde en populaire koning. In 1810 stootte de keizer hem van zijn troon. Holland werd ingelijfd bij zijn keizerrijk. Naar een portret door de Franse schilder Jean-Baptiste Joseph Wicar (1762-1834) Koningin Beatrix gebruikt dit paleis regelmatig voor de ontvangst van belangrijke personen. Dan wordt de rode loper uitgelegd en wappert de koninklijke standaard.

Ook schildwachten aan beide zijden van de paleisdeur ontbraken niet. Lakeien begeleiden de laureaten naar de Burgemeesterskamer. Hier vergaderden de burgemeesters die deze stad bestuurden. In deze “kamer” tekende Koningin Juliana in 1980 de troonafstand ten gunste van haar dochter Beatrix. We werden ontvangen zoals op vergelijkbare wijze koningen, keizers  en staatshoofden uit de gehele wereld al eeuwen lang werden ontvangen. De schoonheid en architectuur van de Burgerzaal, waar koningin Beatrix ons voorging, overweldigde mij.

 

Op vrijdag 24 juni 2005 mocht Theo Janssen uit
Sevenum in het Koninklijk Paleis op de Dam in
Amsterdam de Zilveren Anjer van het Prins
Bernhard Cultuurfonds in ontvangst nemen.

Theo Janssen en Jack Poels over hun beleving van en tijdens de uitreiking van de Zilveren Anjer. (Uitzending EO, Blauw bloed 2006)


Zowel aan de buitenmuren als in de vele zalen overheersen beeldhouwwerken met afbeeldingen uit de klassieke mythologie. Doelbewust heeft de architect beeldhouwwerken met bijbelse figuren geweerd. Tot 1808 werd het als stadhuis gebruikt. Toen richtte koning 
Lodewijk Napoleon het in als woonpaleis.Het paleis heeft daarna  nimmer als woonpaleis dienst gedaan.