VAN VEEN TOT VARKEN
De peelboer heeft zich ontworsteld uit de armoede. In mijn grootvadertijd was de veebezetting 0.4 stuks rundvee, 0,2 varken en slechts 1,5 kip per ha. cultuurgrond. Rond de eeuwwisseling waren deze aantallen plaatselijk uitgegroeid tot 100 varkens en 1000 kippen per ha. cultuurgrond. De gevolgen voor natuur, landschap en het milieu zijn bekend. Om zijn bezwaarschriften tegen de toenemende stroom van hinderwetaanvragen te kunnen onderbouwen deed Theo Janssen literatuuronderzoek en legde zijn bevindingen vast met eigen waarneming. Het werden Staatsbosbeheer-rapporten: "Intensieve veehouderij in relatie tot ruimte en milieu" (1982) en Ammoniakproblematiek in Nederland" (1985).
Uitrijden van mest op bevroren bodem. De ureum in de
mest zal in enkele uren omgezet worden in ammoniumbi
carbonaat en ammoniak die zich via de lucht verspreidt.
Links 3 foto's van stervende Corsicaanse dennen 
in het bosgebied "Zwart Water" in de Vredepeel,
gemeente Venray. De bomen stonden op enkele
tientallen meters afstand van kippenstallen en
een open mestbassin aan de zuidzijde van deze
bosgordel.


Foto linksboven, zomer 1982.
Foto midden, zomer 1983
Foto linksonder, zomer 1984.
In 1985 waren alle bomen dood.

De dikke boom uiterst rechts op
de foto's was in 1987 vrijwel 
geheel door houtboktorren opgevreten
en omgevallen. "Lekker eiwitrijk hout".