THEMA 1: DARGTURF; DE SCHOLLEN WAAROP WIJ LEVEN


Beschreven worden de laatste hoofdstukken uit de geologische geschiedenis van het Peelgebied.


Dwarsdoorsnede van geologische formaties en locaties van breuken. De Peelrandbreuk is de
bekendste hiervan en is bepalend geweest voor de geologische opbouw van de Peelbodem.

De basis voor het ontstaan van dit hoogveengebied werd 200.000 jaren geleden gelegd door de Maas, die door dit gebied stroomde en lagen zand en grind afzette. In de Peel werden deze plaatselijk weer afgedekt met slecht doorlatende kleilagen, die in latere tijden de oorzaak waren dat het neerslagwater in terreinlaagten werd vastgehouden.

Dargturf werd gewonnen uit de onderste lagen van het veen. Dargturf kende vele benamingen zoals derrie, smeerklot, plakkerd, stroperd en gliede.