Ini Janssen-Winkelmolen en dochter Ilse plukken 
                                bloemen langs de Helenaveenseweg in Evertsoord (1970).Op 2 juli 1988 nam Theo Janssen, in het natuurreservaat "De MariaPeel", afscheid van alle medewerkers, waaronder ook alle vierpotigen...

 

Theo Janssen maakte deel uit van de redactie van het
blad "Recreatievoorziening" van de A.N.W.B.
Vele publikaties over Peelse zaken heeft hij op zijn
naam staan. Daarnaast was hij de pionier die met  enkele
publikaties en vele lezingen de ogen heeft geopend voor
de betekenis van wegbermen en slootkanten voor de
biodiversiteit en het ecosysteem.Het heeft moeite gekost om wegbermen meer
status te geven dan afvalstroken voor het
verkeer waar je gras kort moet houden.
Tijdens zijn actieve jaren bij het Staats-
bosbeheer en zijn pensioen heeft hij een
grote verzameling aangelegd van historische
en actuele foto's van het landschap en
verhalen en tekeningen van Peellanders.
Hij was de archivaris van de Peel geworden.
Na zijn vut werd zijn dagelijks levensritme
bepaald om zijn verzamelde kennis van de
Peel in boekvorm te bundelen.
Zoals hij het zelf uitdrukt: Wat ik allemaal
verzameld heb aan kennis over de Peel mag
ik niet meenemen in mijn graf, maar moet
beschikbaar worden gesteld aan het nageslacht.
Voor een overzicht van zijn publikaties wordt
verwezen naar: "Peelbronnen waaruit u mag 
putten", van de boeken "Reizen door de oude Peel".