Dit is een verhaal met vele tekeningen van marcherende en strijdende Nederlandse soldaten. Met een minioorlog in augustus 1831 tegen de Belgen. "Napoleon en de Peel, Bezetter of bevrijder". "Mijn keizer is verslagen , Leve de Koning". "Nederland-België: Ongelukkig huwelijk". "Tiendaagse veldtocht, Een mini-oorlog". Het is het vergeten verhaal opgetekend door P.H. Craandijk in Weekblad Eigen Haard, 1890. Het is geplaatst in Boek "Reizen door de oude Peel", deel 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekening uit 1756 door Cornelis Pronk.


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

“Wij, Johan van Cuijk, maken aan allen die deze brief zullen zien of horen, bekend, dat wij, met volledige instemming van onze gemalin Jutta, vrouwe van Cuijk en van onze zoon Johan(2), Proost(6) van de kerken van St. Servatius te Maastricht en Leuven, en Otto, heer van Zelem(1), ridder, en van onze kleinzoon Johan van Cuijk, onze gemene grond geven aan de bewoners van Beugen, Brakel(3), Cuijk, Linden, Beers, Mill, Escharen en Grave. Uitgezonderd worden de weiden en bossen van Bort en Birdonc(4) en het bos, “Vrede” genaamd, bij Hyre(5). Voor de gemene gronden moet een jaarlijkse en erfrechtelijke pacht van 10 pond betaald worden op St. Martinusdag in de winter (11 november)”. 

Cuijk, 20 april 1308.

Toelichting:
(1) Zelem ligt bij Diest in België.
(2)Kleinzoon Johan = de latere Jan II van Cuijk, zoon van de in 1304 gesneuvelde Hendrik.
(3)Brakel = St Agatha en noordelijk gedeelte van Oeffelt. 
(4)Birdonc = Barendonk in Beers.
(5)Hyre = Hiersenhof in Beers.
(6)Proost = voorzitter van het kapittel van kanunniken.