DE PEEL-RAAMSTELLING 1940


Piet Joosten heeft ter gelegenheid van een reünie in 1986 een boek:
“Portret van een schôn, grote familie” geschreven. Hoofdstuk 3 was: Mobilisatie, Oorlog en Wederopbouw (1939-1950). In enkele afleveringen “Peel-Raamstelling” zullen wij dankbaar gebruik maken van de persoonlijke herinneringen van de familie Joosten, beschreven door Piet Joosten.

Topografische kaart uit 1934 van de ontginning: Het Molentje. Bij de ophaalbrug De Lage Brug over het Deurnes Kanaal woonde de familie Joosten. De weilanden van het Molentje werden bij de inval van het Duitse leger geïnundeerd. 


PUBLICATIES VAN DE KRIJGSGESCHIEDKUNDIGE SECTIE VAN HET HOOFDREGELINGSBUREAU; HET GEVECHT BIJ MILL (10 MEI 1940)
met 4 losse kaarten bewerkt door J. J. C. P. WILSON,Luitenant-Kolonel van den Generalen Staf, onder toezicht van den Generaal-Majoor N. T. Catstens, Hoofd van het Hoofdregelingsbureau.

Samenvatting reisgids: Een tocht langs een tankgracht en kazematten
Met dank aan Peter van de Pasch uit Overloon die deze publicaties over de Slag bij Mill 1940 beschikbaar stelde.

 

Hierna kwam het bataljon op de spoorlijn bijeen en ging het na een korte rust richting Mill via de spoorlijn. Een nadien ingezette derde Duitse aanval lukte wel. Een aantal kazematten ten zuiden van het spoor werd van achteren aangevallen en veroverd. Zodoende was een gat ter grootte van enkele honderden meters.

 

De actie in den rug van het stellinggedeelte tusschen de kazematten 526 en 531. Gunstiger voor den vijand verliep zijn poging tusschen de kazematten 526 en 531. De tegenstanders waren door de diepe sloot langs de spoorbaan tot achter deze kazematten opgemarcheerd, stelden zich aldaar in die sloot in linie op en stortten zich in den looppas op de kazematten 526, 527, 528, 529, 530 en 531, die zonder slag of stoot door een aanval in den rug werden, genomen. Daarna werd het stellinggedeelte, waarin de kazematten 525, 524, 523 en 522 zijn gelegen, opgerold.

Aan de overzijde van het Deurnes kanaal aan de Lage Brug staat nog steeds deze kazemat waar moeder Joosten dagelijks voor de soldaten koffie schonk en een pannekoek bakte.

Turfaken op het Deurneskanaal aan de Lage Brug
Zo werd de boerderij van de familie Joosten (Neerkant) aan de Lage Brug van het Deurnes kanaal aangewezen als kwartier voor een groep soldaten. In eerste instantie was dit het 27e regiment waarvan de meesten uit Rotterdam e.o. kwamen. In een ommezien lag het hele huis en stal vol met soldaten. Zoon Wim Joosten vertelde mij, aldus Piet Joosten hierover het volgende: “Naast de groep die bij ons was ingekwartierd lagen er ook vele soldaten in Helenaveen. Deze kwamen dagelijks aangemarcheerd om te werken aan de stellingen en aanleg van de kazematten. Met vrachtauto’s werden de materialen hiervoor aangevoerd. De bouw zelf werd onder regie van de firma van Rossum uit Den Haag uitgevoerd".


De brug bij Gennep speelde een cruciale rol. De vertragende rol van de Maaslinie verviel ten dele toen de Maasbrug door een verraderlijke overval, van in Nederlandse Marechaussee uniformen verkleedde Duitse commando’s, vrijwel zonder slag of stoot in handen van de Duitsers viel. Zo konden een pantsertrein en troeptrein ongestoord over het z.g. Duits Lijntje over de brug verder rijden tot aan en voorbij de Peel-Raamstelling. Het Duitse lijntje is een voormalige spoorlijn van de Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij geopend in 1878. De Duitse aanval kon beslist worden door de kazematten aan de achterzijde aan te vallen.

 

10 mei 1940. Na een heftige strijd rond de kazematten van de Peel-Raamstelling in Mill, trekken de Duitse troepen door de Peellinie.

Kazemat 543, beschoten door mitrailleurs. Deze kazematten zijn nog altijd een tastbaar bewijs voor de strijd die gevoerd werd in de Peel-linie bij Mill.