NATUURBEHEER
In 1970 introduceerde hij de Nederlandse landgeit in de Mariapeel. De doel-
stelling was dit zeldzame landras van de ondergang te redden.
Als tegenprestatie moesten de geiten de berken in de heiden decimeren.


Geiten staan bekend als rigoureuze bosvernielers.(foto linksboven)  Daarom kocht het Staatsbosbeheer in 1970 van Diergaarde Blijdorp in Rotterdam een vijftal Nederlandse landgeiten, de laatste dieren van een oud landras. Er was slechts één bok bij. Hij kreeg de naam “Mozes”.  Hij werd de “aartsvader” van een schare geiten die niet meer te tellen is.
Ten gevolge van hoge ammoniumdeposities ging eind jaren zeventig van de vorige eeuw de heide vergrassen met pijpenstrootje. Met succes werden runderen op de heidevelden in de Mariapeel ingeschaard. De ervaringen
werden vastgelegd in een rapport: "Pijpenstrootje naar zijn grootje".

EEN SCHAAPSKOOI VOOR LANDGEITEN.
De 24e mei 1997 werd uitgeroepen tot Paulskoyen-dag. De Paulskoye die eens het landschappelijk aanzien van de “Zuring Peel” beheerste, werd herbouwd in de Mariapeel en feestelijk in gebruik genomen door een kudde Nederlandse landgeiten. Hier heeft de Paulskoye op een zandrug een paar honderd meter zuidelijk van het beheerscentrum van het Staatsbosbeheer in de Mariapeel, een nieuwe toekomst gekregen.


RUNDVEE GRAAST DE HEI TERUG IN MARIAPEEL
Het begon in het natuurreservaat Mariapeel in
1973: Kijk.... ! kijk...! kijk...! koeien op
de hei! Het werd een gat in de markt. De
scharrelkoe deed zijn intrede op de heide.
Het vlees van deze koe heet: “scharrelvlees”!