MILIEUBESEF OP KLEIN PITJE
De jaren zeventig, en begin jaren tachtig van de 20e eeuw waren roerige tijden in de Peel. Letterlijk en figuurlijk waren het gevechten op leven en dood van Peelrestanten. De boeren van Deurne wikten: “ontginnen, anders rijden er mesttonnen over de Peel”.
Maar staatssecretaris G. Wallis de Vries van het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk beschikte in december 1979: “De Deurnese Peel wordt onder de Natuurbeschermingswet geplaatst”.

Ontginning Heidsepeel. Twee zware bulldozers trekken de laatste gesubsidieerde ploegvoren van Nederland in de Heidsepeel.  Foto: NV Grontmij, 1966.Op 10 augustus 1961 besloot de gemeenteraad van Sevenum om enkele honderden ha. van Mariaveen te ontginnen. Het Dagblad voor Noord- Limburg ondersteunde dit voornemen met als motief :"Levensbelang voor Evertoord en Helenaveen".

In de eerste week van mei 1968 trekt de gifspuit van de gemeente Sevenum langs Sevenumse bermen om alle "onkruiden" te doden. Sevenum introduceert "geblondeerde bermen".Er is niemand in de streek die kritiek levert. Theo Janssen start een voorlichtingsproject: "Natuurtechnisch wegbermbeheer" (foto's wegberm "de Weel" in Sevenum).


Het milieubesef was in de jaren zestig van de 20e eeuw nog zeer gering.
In 1961 werd in de Tweede Kamer een wetsontwerp aangenomen dat een einde moest maken aan het subsidiëren van de ontginningen van woeste gronden. De ontginning van de Heidse Peel onder Ysselsteyn mocht worden uitgevoerd. De voorgenomen ontginning van Mariapeel was van de baan.Dit reservaat werd in 1964 door het Staatsbosbeheer aangekocht.Tijdens de ontginning van de Heidsepeel weerde de Cultuurtechnische Dienst alle publiciteit. Vandaar dat kranten geen of weinig aandacht hebben kunnen schenken aan deze laatste gesubsidieerde ontginning van woeste gronden van Nederland.


“Wij zullen geen gelegenheid voorbij laten gaan om op gepaste wijze de o.i. rechtvaardige wensen van de gemeente te bevoegder plaatse te bepleiten en te benadrukken”. Aldus Burgemeester en wethouders der gemeente Sevenum, 10 augustus 1961. Burgemeester A. Steeghs kreeg het Dagblad voor Noord-Limburg op zijn hand.

Citaat,“cultuurtechnische barbaren” spreekt boekdelen over het milieubesef van deze krant in 1961.