Deel 3:  "20e eeuw, mens en landschap in beweging"

Dit boek is, evenals de vorige twee delen, tweedelig. De rechterpagina's zijn ononderbroken verhalen. De linkerpagina's zijn fotoverhalen die als beeld-informatie bij de rechterpagina's fungeren. Rijk geïllustreerd middels ca. vierhonderd, veelal unieke foto's en landkaarten.


“Ik sla de pin er in” is een gezegde van de turfsteker. Zij “turfden” de dagen van de week door dagelijks een houten pin te slaan in een natte turf. Na de zesde pin wisten zij: morgen is de zondag. Op 2 november 2007 sloeg Theo Janssen zijn laatste pin in de laatste gestoken turf uit de Peel. De trilogie: “Reizen door de oude Peel “ was voltooid! Als districtshoofd Natuurbehoud en terreinbeheer bij het Staatsbosbeheer verzamelde hij veertig jaren lang informatie over de natuur- en cultuurhistorie van de Peelstreek.


In: “Documentatie informatie 100 eeuwen Peel” heeft Theo Janssen tussen 2008 en 2011 een grote hoeveelheid digitale informatie over de Peel vastgelegd. Door Odile Wolfs en Chris Kalden werd bij de presentatie van de trilogie: “Reizen door de oude Peel”, in 2007 dit als volgt samengevat: 


“Om de Peel als gebied te kunnen lezen moet je de boeken van Theo lezen. Dat vind ik de betekenis van deze trilogie, want bij landschappen lezen zijn gebiedsgerichte herinneringen belangrijk", aldus Chris Kalden, directeur Staatsbosbeheer.


Tijdens de presentatie van het derde boek Reizen door de oude Peel op 2 november 2007 feliciteert burgemeester Paul Mengde van Sevenum, Theo Janssen met de benoeming tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.“Theo heeft op regionale schaal en in het verlengde daarvan op nationale schaal aangetoond dat de ongebreidelde uitbreiding van de veehouderij eind jaren zeventig funest was voor de kwaliteit van de natuur, zeker als die veehouderij in de buurt van natuurgebieden gesitueerd was en de mest nabij de natuur overmatig werd aangewend. Indirect heeft hij er in belangrijke mate aan bijgedragen dat de ”overvalwet” van Braks in 1983 in de Staatscourant kwam, waarmee de uitbreiding aan banden werd gelegd. Hij heeft de geschiedenis van de Peel bij elkaar geharkt, met wetenschappelijke feiten verzameld, verhalen van mensen, kleine en grote gebeurtenissen, van heel lang geleden en van de jongste tijd en dat vervolgens in een toegankelijke vorm te boek gesteld, zodat velen nog honderden jaren een blik kunnen werpen in de geschiedenis”.


Beste Theo, misschien heb je je langzamerhand afgevraagd waarom deze toespraak: 

“HARE MAJESTEIT DE KONINGIN HEEFT BIJ HAAR BESLUIT VAN 26 OKTOBER 2007 

 Theodorus Wilhelmus Janssen, geboren te Helden, 19 januari 1930 benoemd tot:  RIDDER IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU 
PEELTRILOGIE

Het derde boek: “Reizen door de oude Peel, 20e eeuw, mens en landschap in beweging” is medio 2007 uitgebracht door de Stichting Verleden Peel. Deze boeken zijn een waardevol bezit en een monumentaal historisch document. Ze geven in woord en beeld het leven van de Peelbewoners in de landschappen van toen weer. Ook voor onderwijs ,wetenschap en ruimtelijke ordening is het een waardevol naslagwerk dankzij de afbeeldingen, en foto’s, historische kaarten en de uitgebreide bronvermelding waaruit hij zijn informatie mocht putten.

                             Omslag luxe verzamelbox als 3 gestapelde boeken

De "Peeltrilogie" omvat 700 pagina’s, met ca. duizend historische foto’s en kaarten. De Stichting zal de drie boeken bundelen in een fraaie luxe verzamelbox. Hiermee krijgen deze bijzondere historische werken een eigen “huis”, een waardig onderkomen voor de geschiedenis van een uniek gebied dat vroeger aangeduid werd als “Locus Paludosus” (moerassig land), maar thans gewoon “Peel” genoemd wordt.

Tijdens de presentatie van boek 3: “Reizen door de oude Peel” op 2 november 2007 werd een overeenkomst getekend tot overdracht van het eigendom- en auteursrecht van digitaal en analoge archiefmateriaal en manuscripten aan Staatsbosbeheer, tussen Theo Janssen en Staats-bosbeheer.


Honderd eeuwen Peelverhalen, dat is niet niks, het is een titel om over na te denken. Honderd eeuwen cultuurhistorie, volksverhalen, fotoverhalen, topografische kaarten, landkaarten, vertellingen, sagen en legendes over het leven en werken van duizenden mensen in de Peel.” aldus Odile Wolfs, Gedeputeerde provincie Limburg.


TWINTIGSTE EEUW, MENS EN LANDSCHAP IN BEWEGING

De 20e eeuw is de belangrijkste en interessantste periode in de geschiedenis van de Peel. In het duistere land van weleer trokken de bewoners zich ‘s avonds terug in hun huizen. Want daarbuiten huisden boze geesten, daar speelden zich geheimzinnige dingen af. Deze eeuw was een aaneen-schakeling van perioden die hun stempel drukten op het openbare leven en het landschap. Zoals de Eerste Wereldoorlog, gevolgd door de wereldcrisis in de jaren dertig, waarin duizenden werkelozen tienduizenden ha woeste grond in cultuur brachten. Negen en zestig nieuwe dorpen werden gesticht.


 

Benoeming van Theo Janssen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

 

(Peel)Ridder in de orde van Oranje Nassau, Theo Janssen