Deel 1:  "100 eeuwen Peelverhalen"

In feite is dit boek tweedelig. De rechterpagina's zijn ononderbroken verhalen. De linkerpagina's zijn foto's die als beeldinformatie bij de rechterpagina's fungeren. Rijk geïllustreerd middels ca. vierhonderd, veelal unieke foto's en landkaarten.


“Reizen door de oude Peel” werd voor de eerste maal opengeslagen op 2 november in 2001. De auteur Theo Janssen overhandigde het eerste exemplaar, onder een brede belangstelling, aan Baron van Voorst tot Voorst, gouverneur van Limburg.

Overhandiging boek deel 1 aan Baron van Voorst tot Voorst door de auteur in boeren kledij.


BOEK DEEL 1 is opgebouwd uit vier thema's:


                 • Thema 1: DARGTURF
                 •
Thema 2: BLAUWE TURF
                 •
Thema 3: VLIKKEN TURF
                 •
Thema 4: HUISRISSEN


De boeken "Reizen door de oude Peel", zijn overwegend reisverhalen in het leefgebied van de oude Peellanders. Hoe en waar ze woonden, leefden en werkten om hun dagelijkse Hoe gingen ze daar mee om? Foto's, kaarten, tekeningen en verhalen voeren u terug in de tijd. Een reis als een droom door een verleden Peel.

Auteur Theo Janssen is er als geen ander in geslaagd om die vervlogen tijd weer tot leven te brengen. Gedreven door interesse en betrokkenheid bij Peelland en haar bewoners, heeft hij een schat van gegevens verzameld en die voor een groot publiek toegankelijk gemaakt, zodat een reis terug in de tijd mogelijk werd. Stichting Verleden Peel is in het leven geroepen om aspecten van het cultureel erfgoed van de Peel op te sporen, te verzamelen, te bewaren en bereikbaar te maken.


“De Peel is altijd beroemd geweest om zijn grootse verlatenheid en zijn weidse veen- en heidevelden. In de volksoverlevering heeft dit gebied altijd een groot prestige opgehouden”. Aldus een citaat van dr. Thijs in het ontwerp eerste Peelstreekplan in 1934.


Dit boek werd het verhaal over het leven en werk van duizenden Peellanders. Zij strooiden het “graan” over de aarde van de Peel waarna onze generatie duizendvoudig de vruchten van hun arbeid kon oogsten. Op de tochten door de nieuwe Peel, die u ondergaat in dit boek, vindt u talloze sporen van hun werk en hun inspanning. Ze werden gegraveerd in dit eertijdse “oord van verlatenheid”. De nacht van 1 november was voor de Kelten de nacht waarin de doden werden herdacht. De Kelten waren boeren. In september en oktober zaaiden ze het wintergraan, dat begin november de akkers groen kleurde. De graankorrel in de aarde stierf af om plaats te maken voor nieuw leven.


De peellander met zijn rijke fantasie is een geboren verteller. In geen enkel gewest leven zoveel sagen en legendes, sprookjes en vertelsels onder het volk en werden er zoveel opgetekend door geschiedvorsers en letterkundigen.