Persoonlijke noot van Theo Janssen aan Hare Majesteit Koningin Beatrix, in een boek Vaarten en venen, een PeelMondriaan, dat hij mocht overhandigen aan Hare Majesteit op 24 juni 2005 tijdens de uitreiking van de Zilveren Anjer.


"Amsterdam, 24 juni 2005

Koninklijke Hoogheid,

In mijn boeken: "Reizen door de oude Peel", mocht ik kennismaken met vele personen die hun sporen achterlieten in de Peelstreek. In dit boek: "Reizen door de oude Peel, Vaarten in Venen, een Peelmondriaan", vindt U de heldendaden en wetenswaardigheden van Willem I, de eerste koning van Nederland en België.


Het 2e bataljon jagers en de Gelderse schutters in vuurgevecht met de vijand, die zich richting Merkplas terugtrok.

Het huwelijk België- Nederland was een ongelukkig huwelijk. Het gevolg was: "Een Tiendaagse veldtocht om België weer te heroveren". Op 1 augustus 1831 kwam in het kwartier Molenschot, de welkome order dat de compagnie bij het aanbreken van de volgende dag gereed moest staan om naar de Belgische grens te marcheren bij Chaam. In de vroege morgen marcheren de Groninger studenten-korpsen en een bataljon van de Gelderse Schutterij en een detachement lansiers, onder leiding van luitenant J. Baron van Geen, via Ginneken naar de heide van Chaam. Zij stoten diezelfde dag even over de grens bij Zondereigen op een Belgische voorpost. 

Op pagina 100 en 101 vindt u de wetenswaardigheden van: "Oranje in de Peel", de betekenis van koning Willem III voor Helenaveen.

Het is mij een bijzonder voorrecht U dit boek, op deze dag te mogen aanbieden.
Met de meeste hoogachting,

was getekend Theo Janssen."

Links: koning Willem I. Rechts : Prins Frederik die het bevel voerde met de kroonprins Willem, beide zonen van koning Willem I. Hij voerde het opperbevel van het Hollandse leger.
Ik mocht nadere uitleg geven hoe ook koningin Emma beschermvrouwe was van de Maatschappij Helenaveen en het door Koning Willem III gestichte fonds groot 32.000 gulden.