Bij de presentatie van zijn tweede Peelboek: "Reizen door de oude Peel" op 15 oktober 2004, ondertekenden Theo Janssen en Ir. Peter van den Tweel, directeur regio zuid Staatsbosbeheer een overeenkomst voor een gefaseerde overdracht van zijn nalatenschap: "Voorlichtingsproject, 100 eeuwen Peel" aan het Staatsbosbeheer.


Het ligt in het voornemen dat het Staatsbosbeheer in het bezoekerscentrum "Mijl op Zeven" in de Groote Peel een digitaal informatiecentrum zal stichten.